OM HPV-VACCINATION - FRA STATENS SERUM INSTITUT

Spørgsmål og svar om HPV-vaccination 

Hvad medfører en HPV-infektion?
Der findes over 100 HPV-typer, hvoraf omkring 40 er i stand til at inficere anogenitalområdet. De fleste infektioner er uden symptomer og forsvinder spontant.

Mindst 12 HPV-typer er kræftfremkaldende, og persisterende infektion med en af disse HPV-typer er en forudsætning for livmoderhalskræft og visse andre mere sjældne kræftformer. 

I alt 70 pct. af tilfælde af livmoderhalskræft skyldes HPV type 16 eller 18. 

Endvidere forårsager HPV kondylomer (kønsvorter), som er en godartet men generende sygdom, der kan ramme begge køn. Kondylomer skyldes for 90 procents vedkommende HPV type 6 eller 11.

Hvor udbredt er HPV?
HPV overføres fortrinsvis ved seksuel kontakt, og størstedelen af seksuelt aktive kvinder og mænd får på et tidspunkt en HPV-infektion.

Forekomsten er højest i årene efter den seksuelle debut, og der er ofte infektion med flere typer på én gang.

Hvad er risikoen for livmoderhalskræft?
Medens 60-80 pct. af alle kvinder bliver inficeret med HPV, er livstidsrisikoen for livmoderhalskræft omkring 1 procent. I Danmark findes godt 400 tilfælde af livmoderhalskræft årligt. Forekomsten er de senere år faldet, bl.a. takket være screeningsprogrammet for livmoderhalskræft.

 
Hvad kan vaccinen forebygge?
Vaccinen er næsten 100 procent effektiv mod persisterende infektion med de HPV-typer, den indeholder.

Den er et tilbud til kommende generationer af seksuelt aktive personer, og kan potentielt forebygge de fleste tilfælde af livmoderhalskræft. Derudover kan den firevalente vaccine potentielt forebygge størsteparten af tilfælde af kondylomer.

Kan mænd vaccineres?
Ja, den firevalente vaccine (Gardasil®) er sikker, og den er, også hos drenge og mænd, forbundet med et markant immunsvar. Den firevalente vaccine yder beskyttelse mod kønsvorter. Indtil videre er der begrænsede data med henblik på at vurdere den kræftforebyggende effekt hos mænd.
 
Bør en person, der har en HPV-infektion eller har fået konstateret celleforandringer, vaccineres?
Der er ikke påvist en beskyttende effekt af vaccinen blandt kvinder, der har en HPV-infektion med de typer som vaccinen ellers beskytter imod. Vaccinen har ingen behandlingseffekt på HPV-relaterede celleforandringer, kræft eller kondylomer.

 
Med hvilke intervaller vaccineres?
Ved brug af den firevalente HPV-vaccine (Gardasil®) anbefales tre injektioner på dag 0, efter 2 måneder og efter 6 måneder. Minimumsintervallet mellem 1. og 2. vaccination er en måned og mellem 2. og 3. vaccination tre måneder. Alle tre doser tilstræbes givet inden for et år.  Det anbefales, at personer, som har fået Gardasil som første dosis, fuldender hele 3-dosisvaccinationsprogrammet med Gardasil.


Ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt, der begyndes aldrig forfra.

Ved brug af den tovalente vaccine (Cervarix®) (uden for børnevaccinationsprogrammet) anbefales tre injektioner på dag 0, efter 1 måned og efter 6 måneder. Det anbefales, at personer, der har fået Cervarix som første dosis, fuldender hele 3-dosisvaccinationsprogrammet med Cervarix.

 
Skal der gives re-vaccination?
Indtil videre er det vist, at en primær vaccinationsserie har en beskyttende effekt i mindst fem år. Studier med længere opfølgningsperiode skal afklare, om det er nødvendigt med en re-vaccination efter en årrække.

 
Kan HPV-vaccinen gives samtidig med andre vaccinationer?
Vaccinen kan gives sammen med andre vacciner, men på separate indstikssteder.

 
Hvilke bivirkninger kan der være?
Der forekommer hyppigt (>10%) let til moderat hovedpine, kvalme(1-10%), feber (1-10%) og smerter i arme og ben (1-10%). Lokale reaktioner ved indstiksstedet som rødme, hævelse, kløe eller ømhed er hyppigt forekommende (>70%). Overdosering har ikke medført øget forekomst af bivirkninger.


Undersøgelser har ikke påvist højere forekomst af alvorlige bivirkninger hos HPV-vaccinerede end hos placebo-vaccinerede.

På verdensplan er der givet over 170 millioner doser Gardasil, mens der i Danmark er vaccineret mindst 350.000 kvinder. Bivirkninger overvåges i Danmark af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har frem til den 26. august 2013 modtaget 786 indberetninger om bivirkninger, hvoraf 129 var klassificeret som alvorlige, www.sst.dk.

Når man introducerer en ny vaccine i et vaccinationsprogram og vaccinerer et stort antal mennesker vil der opstå en række reaktioner, som naturligt sættes i forbindelse med en nylig vaccination. Det er imidlertid afgørende at kunne skelne et sammenfald i tid fra en årsagsmæssig sammenhæng.

En ny dansk-svensk videnskabelig undersøgelse omfattende næsten 1 million piger i alderen 10-17 år, og hvoraf ca. 300.000 havde modtaget næsten 700.000 HPV-vaccinedoser kunne ikke påvise nogen sammenhæng mellem HPV-vaccination og udvikling af en række autoimmune, neurologiske og tromboemboliske (blodpropper) tilstande.

Tilsvarende studier i USA har heller ikke kunnet påvise nogen øget risiko for alvorlige bivirkninger til vaccination, herunder til autoimmune tilstande.